Materialista parapszichológia

Materialista parapszichológia

Vassy Zoltán


Tartalomjegyzék

1. Kiinduló feltevések, alapfogalmak és a kutatás tárgya
2. Választásos kísérletek egyszerű ábrákkal
3. Az ESP tulajdonságai választásos kísérletek alapján
4. A választásos módszer csúcsteljesítménye: egyetlen ötbetűs szó átvitele többezer próbával
5. Véletlenszám-generátoros kísérletek
6. Prekognitív időzítés
7. Szabad-válaszos kísérletek
8. Fiziológiai kísérletek
Irodalomjegyzék