6. A parajelenségek és a New Age tömegkultúrája

A Vízöntő-hívek körében népszerű parajelenségek vizsgálatai, mint a 4. fejezetben részleteztem, egymással összhangban azt a képet sugallják, hogy itt tisztán illúziókról, rosszabb esetben szándékos csalásokról van szó. Objektív alapja nincs sem az asztrológiának, sem a távdiagnózisnak, sem a radiesztéziai sugárzásoknak, sem az Egely-féle bioenergiának, sem a Pi víz csodatévő hatásainak. Ugyanakkor ezekben a jelenségekben tömegek hisznek, tehát kétségtelen, hogy maga a bennük való hit hozzátesz valami pozitívumot az életükhöz; ezt is említettem már a parahit láthatatlan racionalitásával kapcsolatban. Ezért gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy ők a telepátiában és az ESP többi fajtájában akkor is hinnének, ha ezeknek a jelenségeknek a léte tudományosan nem volna bebizonyítva. Ez egyébként abból is nagyon valószínű, hogy a tudományos parapszichológia az ezotéria-hívőket szinte egyáltalán nem érdekli, azt éppúgy túl földhözragadtnak tartják, mint a tudomány más területeit. (Az okkult parapszichológia és a tudomány viszonyáról néhány gondolat itt olvasható.)

Így a tudományos ESP- és PK-kutatás a tudomány számára ugyan lényeges, mert a téridőre és az okságra vonatkozó ismereteinket radikálisan kitágíthatja, de ma a társadalomnak közvetlenül semmit nem mond. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyrészt vannak nemlétező parajelenségek, amelyek beépültek a kultúrába, és részét képezik egy széles körben elterjedt, profán hitvilágnak, másrészt vannak létező parajelenségek, amelyek a társadalmi tudat szempontjából elhanyagolhatók. A kétféle, azaz létező és nemlétező parajelenségek az érzékszerveken kívüli érzékelésen és a pszichokinézisen át függnek össze egymással, mivel az ESP és a PK a köztudatban olyan tulajdonságokkal felruházva szerepel, amelyekkel a valóságban nem rendelkezik: mint láttuk, a tudományos vizsgálatok szerint ezek a jelenségek igen gyengék és az emberi életben marginálisak, míg a tévé és a sajtó tele van drámai és szenzációs - kitalált - eseteikkel. Egyszóval, a tudományos parapszichológia ESP-je és PK-ja nem ugyanaz az ESP és PK, mint az okkult tömegkultúráé: az egyik nem fontos és létezik, a másik fontos és nem létezik. Érdemes ezért észben tartanunk, hogy hiba lenne az egyik tulajdonságaiból következtetéseket levonni a másikra nézve. A tudományosan igazolt ESP és PK léte nem igazol semmit az okkult ESP és PK világnézeti funkcióiból: az utóbbiakat csakis a saját közegükön belül lehet reálisan értékelni.


Tovább a 7. fejezetre
Vissza a cikk tartalomjegyzékéhez