Felmérés parahit és külső - belső kontroll között magyar fizikai dolgozók körében

 

Tóth Tamás: Műhelymunka az ELTE BTK pszichológia szakán.

 

A "kontroll helye" személyiségdimenzió értelmezése: a külső kontrollos személy viselkedése létrejöttében külső, környezeti hatásokat tart elsődlegesnek, míg a belső kontrollos személy önmagát nevezi meg  fő hatótényezőként.

 

A jelen vizsgálatban 40 személy szerepelt, 28 nő és 12 férfi. A külső és belső kontroll mértékének mérése Delroy L. Paulhus és Mark van Selst (1990) "The Spheres of Control Scale" kérdőívével történt, a parahit mértékének mérése pedig az AION Alapítvány által kidolgozott kérdőív egy rövidített változatával, amelyben csak a parahitre vonatkozó 8 tétel szerepelt (UFÓk, földsugárzások, asztrológia, lélekvándorlás, gyógyítás kézrátétellel, a jövő megérzése, tárgyak mozgatása szellemi ráhatással és paranormál fémhajlítás).

 

Korrelációanalízissel a parahit és a külső kontroll között r=0,375 Pearson-féle korrelációs együttható adódott, a parahit és a belső kontroll között pedig r=-0,416. Az előbbi szignifikáns 0,05, az utóbbi 0,01 szinten.

 

Ez az eredmény megerősíti azoknak a külföldi felméréseknek az eredményeit, amelyek szerint parahívőkre inkább a külső, kétkedőkre inkább a belső kontroll jellemző.