Parahit összefüggésse Langner-skálán mért lelki egészséggel és fantáziálási hajlammal

 

A táblázatban Pearson-féle korrelációs együtthatók láthatók.

* p<0.05, ** p<0.01 *** p<0.001

Parahit

Langner

Fantázia

 

 

 

Összesen

.19 *

.42 ***

Vallásosság

.11

.10

Pszi

.11

.40 ***

Boszorkányok

.22 *

.31 ***

Babonák

.05

.12

Spiritizmus

.14

.42 ***

Kriptobiológia

.04

.20 *

Prekogníció

.14

.34 ***