Összefüggés parahitek és logikai képesség között

(Irwin, H. J. (1991): Reasoning skills of paranormal believers. The Journal of Parapsychology, 55, 281-300.)

A felmérésben 79 személy vett részt. A logikai képességet 48 szillogizmus értékelésével mérték. A parahitbe ezúttal beleértették a tradicionális vallásosságot is, ezen kívül a kérdőíven szerepelt telepátia és clairvoyance együtt, babonák, boszorkányok, szellemek, különleges élőlények és prekogníció.

A táblázat a Pearson-féle korrelációs együttható értékét tartalmazza a felmért hitek és a logikai képesség között.

Vallásosság

-.30

Telepátia és clairvoyance

.03

Boszorkányok

.01

Babonák

.02

Szellemek

-.15

Különleges élőlények

.07

Prekogníció

-.20

 Csak a vallásosság és a logikai képesség függött össze szignifikánsan: a vallásosabbak logikailag gyengébbeknek bizonyultak.

A szillogizmusok fele parajelenségekre vonatkozott, de az ezekben talált logikai hibák sem függtek össze szignifikánsan a parahit mértékével.